Γιώργος Καραβίας: Πολυεργαλείο η Ασφάλιση Εγγυήσεων

Αναδημοσίευση από www.insuranceworld.gr Για πρώτη φορά με τις εγγυητικές επιστολές αλλάζει ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ο οποίος από αιτούμενος γίνεται ο προσφέρων. της Ελενας Ερμείδου Εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας μπορεί να αποκτήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο να ανταποκριθούν στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, αυξάνοντας ταυτόχρονα και την πιστοδοτική της ικανότητα με την ασφάλιση εγγυήσεων (surety bonds), […]

Αναδημοσίευση από www.insuranceworld.gr

Για πρώτη φορά με τις εγγυητικές επιστολές αλλάζει ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ο οποίος από αιτούμενος γίνεται ο προσφέρων.

της Ελενας Ερμείδου

Εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας μπορεί να αποκτήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο να ανταποκριθούν στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, αυξάνοντας ταυτόχρονα και την πιστοδοτική της ικανότητα με την ασφάλιση εγγυήσεων (surety bonds), σύμφωνα με τον Γιώργο Καραβία – Karavias Underwriting Agency.

Η ασφάλιση εγγυήσεων προσθέτει ο Γιώργος Καραβίας αποτελεί συν τοις άλλοις ένα πολυεργαλείο και για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, για να αυξήσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και το εισόδημα της.

Στην Ελλάδα, τονίζει στο ΙW o Γιώργος Καραβίας η έκδοση εγγυητικών επιστολών γινόταν κυρίως από τις τράπεζες πριν αλλάξει η νομοθεσία, βάσει της οποίας μπορούν να χορηγούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εγγυητικές επιστολές, ενώ  οι εγγυητικές επιστολές που εκδίδει η Karavias δεν δεσμεύουν μετρητά (cash collaterals).

Ειδικότερα η ασφάλιση εγγυήσεων (surety bonds) προσφέρει πρόσβαση σε νέες αγορές και δυνατότητα cross selling στο τρέχον πελατολόγιο. Πρόκειται για μία τριμερή συμφωνία, όπου η επιχείρηση ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια και συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλλει στον δικαιούχο.

Τα οφέλη

Μπορεί να εγγραφεί ως έξοδο στην επιχείρηση, ενώ το ποσό της εγγύησης δεν επιβαρύνει και τον ισολογισμό της επιχείρησης. Είναι πιο άμεση διαδικασία σε σχέση με την τραπεζική, και συχνά έχει μειωμένες απαιτήσεις collaterals. Ο επιχειρηματίας αποφεύγει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων ή και την μείωση ορίων τραπεζικού δανεισμού.

Τα είδη των ασφαλιστικών εγγυητικών επιστολών

Σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 εγγυητικές επιστολές μπορούν να εκδίδονται, εκτός από τα πιστοληπτικά και χρηματοοικονομικά (τράπεζες) ιδρύματα και από ασφαλιστικές εταιρείες. Καλύπτουν όλα τα είδη των εγγυητικών επιστολών δηλαδή συμμετοχής, ανάληψης / προκαταβολών, καλής εκτέλεσης, συντήρησης / καλής λειτουργίας, καλής πληρωμής, ενώ καταργούν το πρόβλημα της ρευστότητας που εντοπίζεται στη σχέση πελάτη-τράπεζας.

H αρχιτεκτονική της ασφάλισης εγγυήσεων

Σύμφωνα με την εταιρεία Karavias Underwriting Agency S.A. –εταιρεία με μακροχρόνια ασφαλιστική διαδρομή που διακρίνεται για την καινοτομία της στα εξειδικευμένα προϊόντα και σήμερα συγκαταλέγεται στις πρωτοπόρες για την δημιουργία Εγγυητικών Επιστολών, “η αρχιτεκτονική των Εγγυητικών Επιστολών από ασφαλιστική εταιρεία είναι εντελώς διαφορετική από των τραπεζών. Δεν απαιτείται η ενεχυρίαση μετρητών η περιουσιακών στοιχείων και η έκδοσή τους δεν συνδέεται με χρήση αλληλόχρεων – χορηγητικών λογαριασμών”.

Διαδικασία αίτησης – διεκπεραίωσης

Η διαδικασία αίτησης – έκδοσης διεκπεραιώνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτατη ολοκλήρωσή της. Στην εγκεκριμένη επιχείρηση παρέχεται όριο χορήγησης εγγυητικών, το οποίο μπορεί η επιχείρηση να το χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια του έτους.

Το κόστος της Ασφαλιστικής Εγγυητικής είναι ανταγωνιστικό με το αντίστοιχο των τραπεζών καθώς δεν επιβαρύνεται από τις απώλειες ρευστότητας που προκαλούν οι ενεχυριάσεις μετρητών και περιουσιακών στοιχειών.

Επιχειρήσεις που μπορεί να πάρουν εγγυητικές επιστολές

Ενδιαφερόμενοι κλάδοι για την έκδοση εγγυητικών επιστολών μπορεί να είναι τα τρόφιμα και τα ποτά, ο τουρισμός, οι κατασκευές, οι εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων για την ανανέωση της άδειας τους, σε όσους έχει παραχωρηθεί δημόσια κινητή ή ακίνητη περιουσία από το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλο αρμόδιο φορέα του Δημοσίου, όλα τα επιδοτούμενα έργα και επιχειρήσεις για το ποσοστό ιδίας συμμετοχής, οι εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με την Ασφάλιση Εγγυήσεων, η επιχείρηση ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια, για ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η ασφαλιστική εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει στον δικαιούχο, αν η ασφαλισμένη επιχείρηση δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντί του.

Αναζήτηση Άρθρου